Bygningerne

De tre boligblokke i Hørsholm Park blev i 1969 opført af Danske Ingeniørers Pensionskasse. 199 boliger blev med 16 opgange lagt på den gamle idrætsplads i Hørsholm Kommune. Blokkene var i 3., 4. og 5. sals højde.

Hertil kommer 86 små og 10 store garager, som beboerne kan leje.

I 2014 blev den i opgang 16 indrettede børnehave omdannet til 2 store og 2 små lejligheder, således at antallet nu er 199 boliger.

Gennem årene er 'den ydre klimaskærm' vedvarende holdt ved lige. Det gælder tag, facade rensning, maling af vinduer, ny asfalt og træer, renovering af planter ved indkørslen og elevatorerne m.m.

Der er god plads til parkering af biler, og på det seneste er der sat skilte op med markering af privat område og forbud mod gennemgang. Det nyeste tiltag er opsætning af hegn samt aflåste låger/porte ved alle indgange - undtagen hovedindgangen. Vil nogen fra Rungstedvej til Ørbæksvej, så kan man let bruge Skolestien, der ligger mellem Hørsholm Skole og Hørsholm Park.

Den underste etage i alle blokkene er fyldt med garager, som man kan leje. Et fælles vaskeri med vaskemaskiner og tørretumblere befinder sig i kælderen med nedgang ved nr. 1. Cykelrum findes i gavlene på blokkene. Et større fælleslokale med borde, stole og service kan udlejes (vedr. henvendelse se under Information). En renoveret og ny legeplads med boulebane ligger på græsplænen ud for nr. 5.

Under nr. 3-5 findes et større sikringsrum, der hører under Beredskabsstyrelsen. Det stammer fra Den Kolde Krigs tid og ligger ubenyttet hen.

De store birke-, lærke- og fyrretræer, som skaber atmosfære og stil, er gennem de seneste år passet ved fældning og nyplantning. Det samme gælder de blomstrende buske, hække, bede med rododendron og løgplanter i plænerne. De kantede boligblokke i grå og hvide farver får et godt modspil af de mange grønne vækster i Hørsholm Park.

Yderligere information